Skip to main content

Om selskapet

Bestandig Rådgivning AS eies og drives av Ørjan Stenberg.

Selskapet bistår virksomheter innenfor generell forretningsrådgivning og -utvikling, men med et særlig fokus på viktigheten av og potensialet knyttet til bevissthet rundt bærekraft.

Basert på bred både praktisk og teoretisk erfaring kan det ytes bistand på områder som:

  • Evaluering av dagens situasjon
  • Analyse av mulige tiltak og veier videre
  • Utarbeidelse av forretningsplaner og strategier for utvikling
  • Forberedelse av operasjonelle tiltaksplaner for implementering
  • Gjennomføring av endringstiltak

Rådgivningen vil ta hensyn til og inkludere både juridiske forhold, økonomiske analyser og operasjonell vurdering og planlegging.

Ørjan Stenberg

Litt om Ørjan

Født og oppvokst i Bergen, før jeg flyttet østover og landet i Hyggen ved Drammensfjorden fra 2010. Gift og med to barn, som blir stadig mer voksne.

Har alltid vært nysgjerrig og engasjert. Dette har ført til både omfattende studier og ulike engasjement og verv i organisasjoner og lag fra ung alder.

Tidligere tidvis aktiv i idrett (fotball). Nå begrenser det seg stort sett til jogging og turer i ulikt tempo ut i naturen.

Har jobbet i ulike stillinger i ulike organisasjoner, primært innenfor forsikring, i over 20 år, og har bygget opp en bred erfaring med ulike problemstillinger og arbeidsprosesser – se nærmere under. Jeg har funnet ut at tiden nå er inne for å prøve å utnytte dette i mer egenstyrte former, gjennom å etablere rådgivningsvirksomhet. Fra juli 2022 vil rådgivningsvirksomheten starte i begrenset omfang, da jeg fra da går inn i en periode som advokatfullmektig for å kunne få advokatbevilling i løpet av 2023.

Er stadig mer opptatt av miljø og bærekraft, og mener det er viktig at alle som kan gjør mer for å bevare kloden vår slik at den også blir levelig for fremtidige generasjoner. Det er ikke alt som vil bli verken enkelt eller billig å få til, men det er nødvendig for at det ikke skal bli så mye verre i fremtiden.


Arbeidserfaring

Juli 2022 – 
Asker Advokatkontor
Mai 24 - Advokat
Juli 22 - Mai 2024 Advokatfullmektig

August 2017 – Juni 2022
Tide Forsikring / Fsys AS
CEO, CFO, CLO
Des 21 – Jun 22 Juridisk Direktør
Mar 20 – Nov 21 Administrerende Direktør
Des 17 – Mar 20 Finansdirektør, Juridisk Direktør
Aug 17 – Nov 17 Direktør Strategi og Juridisk
Sept 18 – Nov 21 Styresekretær

September 1998 – Juli 2017
Vesta Forsikring / TrygVesta / Tryg
Ulike rådgiver- og lederstillinger, herunder bl.a
Fagdirektør Franchise
Leder Distribusjonskonsepter
Leder Kvalitet (for NO/DK)
Prosjektleder Vesta Forsikring NUF
Advokatfullmektig Konsernjuridisk Avdeling
Salgssjef Franchise
(Senior) Forretningsrådgiver

Desember 1997 – Juni 1998
Kolltveit Skule
Klassestyrer 5. klasse

Utdanning

2014-2015 Copenhagen Commercial Academy
Ledelsesutdanning tilrettelagt for Tryg Forsikring

2009-2010 NHH Executive
Executive Master i Strategisk Ledelse

2006-2007 Handelshøyskolen BI (Bergen) 
Coaching og ledelse (1 års studium)

1997-2002 Universitetet i Bergen
Juridisk Embedsstudium, uteksaminert jurist juni 2002
Fordypning: Arbeidsrett og Selskapsrett

1993-1997 Norges Handelshøyskole
Siviløkonomstudiet, uteksaminert siviløkonom juni 1997
Siviløkonomoppgave: «Medarbeidertilfredshet og kundeorientert adferd»

Annen erfaring

2024 – d.d Styremedlem Equal Opportunity Products AS

2023 – d.d Styreleder Fyresdal Bed & Breakfast AS

2023 – d.d Styreleder Teisner AS

2022 – d.d    1. varamedlem til styret i Sparebanken Øst

2020 – d.d Eier og styreleder Bestandig Rådgivning AS

2017 – 2022 Styremedlem Tide Concept, Tide System og Perspektiv Kapital

2017 – 2022 Styremedlem St Hallvards Bryggeri

2011 – 2014 Styreleder Fadderbarnas Framtid / Indias Barn

2010 – d.d Ulike verv og roller i lokale lag og foreninger, herunder bl.a
  Leder FAU Spikkestad Ungomsskole 
  Revisor/kontrollutvalg i Hyggen Idrettsforening,
    Hyggen Speiderforening, Hyggen
    Speiderforening – Foreldreforeningen,
    Røyken og Hurum Klatreklubb, Hyggen
    Båtforening
    Leder Hyggen Vel
    Fotballtrener Hyggen IF

Ta kontakt per telefon 95 16 87 86 eller på e-post
– så tar vi en prat og finner vi ut hvordan Bestandig Rådgivning best kan bistå deg og din bedrift til å løse dine utfordringer
og skape enda bedre grunnlag for gode resultater fremover!