Skip to main content

Din virksomhet - dine behov

Hvilken bistand du trenger er det du som vet best. Bestandig Rådgivning kan bistå innenfor enkeltområder, eller med mer helhetlig rådgivning – alt etter hva du trenger.

Som en del av rådgivningen kan det ofte være naturlig å gjøre en overordnet og helhetlig vurdering av virksomheten, sånn at du kan være trygg på at alle områder av driften ivaretas og utvikles på en best mulig måte. Hvor omfattende dette skal gjøres tilpasses din virksomhet og dine behov.

Fagområder

 • Forsikringsagentvirksomhet – inkl regulatoriske forhold
 • Formell og operasjonell compliance
 • Strategiarbeid og Forretningsutvikling
 • Økonomisk Analyse
 • Finansiell rapportering og kontroll
 • Salg og distribusjon
 • Franchisekontrakter og -konsepter
 • Selskaps- og arbeidsrett
 • Kontraktsutvikling
 • Forhandlinger
 • Styrearbeid og styrerapportering
 • Dialog med offentlig tilsynsmyndighet

Kunnskap og ferdigheter

Omfattende teoretisk utdanning kombinert med bred praktisk erfaring innenfor flere fagområder gir gode forutsetninger for praktisk og taktisk rådgivning til både større og mindre bedrifter rundt ulike sider av driften.

Denne kombinasjonen av kompetanse gir det beste grunnlaget for å kunne behandle ellers isolerte tema i et helhetlig forretningsmessig perspektiv, herunder knyttet til operasjonalisering av ellers kompliserte økonomiske og juridiske rammebetingelser.

For detaljer om bakgrunn/erfaring, se her.

Bestandig Rådgivning samarbeider med Asker Advokatkontor. I saker med omfattende juridisk arbeid og/eller kompliserte juridiske problemstillinger vil deler av arbeidet kunne bli satt ut til og levert fra Asker Advokatkontor. For deg som kunde gjøres dette sømløst, slik at du fortsatt enkelt kan forholde deg til den samme kontaktpersonen for hele oppdraget.»

Ta kontakt per telefon 95 16 87 86 eller på e-post
– så tar vi en prat og finner vi ut hvordan Bestandig Rådgivning best kan bistå deg og din bedrift til å løse dine utfordringer
og skape enda bedre grunnlag for gode resultater fremover!